GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Công Ty Tây Thái Bình Dương (Western Pacific Co. Ltd) được thành lập vào năm 2005, chúng tôi đã và đang phát triển ngày càng lớn mạnh trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ trong chuỗi logistics như: hải quan, vận chuyển, kho bãi, cước tàu,…