temp

Thông tin chi tiết dịch vụ

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ có liên quan tới vận tải hàng không cũng như kết hợp mô hình đa dịch vụ cho quý khách hàng khi có nhu cầu.

Các dịch vụ hàng không:

  • Dịch vụ giao hàng tận nơi
  • Cước hàng không
  • Đa dịch vụ: kết hợp nhiều mô hình vận chuyển khác nhau như hàng không-đường bộ, hàng không-đường thủy,…
  • Xuất nhập khẩu các loại hàng hóa.
Giấy chứng nhận