temp

Thông tin chi tiết dịch vụ

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đảm bảo về rủi ro thấp nhất về hải quan cho quý khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Các dịch vụ hải quan:

Đại lý hải quan:

  • Tư vấn các dịch vụ hải quan
  • Khai quan điện tử, thông quan nhanh chóng
  • Môi giới hải quan trên toàn quốc.

Tư vấn khách hàng:

  • Báo cáo thuế, biểu thuế về các loại hàng hóa.
  • Khấu trừ thuế
  • Quy trình và các thủ tục để giảm thiểu rủi ro khi thông quan.
Giấy chứng nhận