Thông báo mời thầu: gói thầu “Rà phá bom mìn”

Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu: “Rà phá bom mìn”, Công trình: Đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam 71,36 ha; trong đó gồm: 62,43 ha diện tích dự án và 8,93 diện tích mặt nước ngoài sông Hồng.…
Read more