Cụm cảng Yên Lệnh

THÔNG BÁO RÚT NGẮN THỜI GIAN MỜI THẦU GÓI THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ & TỔNG DỰ TOÁN (GIAI ĐOẠN 1)

THÔNG BÁO RÚT NGẮN THỜI GIAN THẦU GÓI THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ & TỔNG DỰ TOÁN (GIAI ĐOẠN 1) Thời hạn trước điều chỉnh: Trước 9:00 ngày 30/06Thời hạn sau điều chỉnh: Trước 9:00 ngày 20/06 Dự án: Cụm cảng Yên LệnhVị trí: Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà NamChủ đầu…
Read more

Thông báo mời thầu: gói thầu “Rà phá bom mìn”

Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu: “Rà phá bom mìn”, Công trình: Đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam 71,36 ha; trong đó gồm: 62,43 ha diện tích dự án và 8,93 diện tích mặt nước ngoài sông Hồng.…
Read more