Đầu Tư

Dự Án

Hệ thống kho của chúng tôi đang phát triển trên khắp Việt Nam. Cùng nhau, Western Pacific Group đặt mục tiêu kết nối tất cả các trung tâm hậu cần một cách nhanh nhất.

Trung Tâm Phân Phối Pacific Japan

Kho Pacific Logistics

Trung Tâm Vận Chuyển tại KCNC Quận 9

Khu Công nghiệp Yên Phong II-A

Cụm Cảng Quốc Tế Yên Lệnh, Hà Nam

Cơ Hội Đầu Tư

Kho của chúng tôi được đặt tại các trung tâm logistics của miền Nam Việt Nam như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Chúng tôi mong muốn mở rộng hệ thống trung tâm phân phối của chúng tôi rộng khắp đất nước và tiến xa hơn trên toàn cầu.