Dịch vụ Khai báo Hải quan

Western Pacific đảm bảo hoàn thành các vấn đề pháp lý cũng như thủ tục hải quan trong thời gian nhanh nhất cho khách hàng.

Mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan hải quan trên cả nước cho phép chúng tôi nhanh nhẹn và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo rủi ro thấp nhất về hải quan cho khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đại lý hải quan:

  • Dịch vụ tư vấn hải quan
  • Khai quan điện tử nhanh chóng
  • Môi giới hải quan quốc gia

Tư vấn khách hàng:

  • Báo cáo thuế, thuế quan đối với các mặt hàng này.
  • Khấu trừ thuế.
  • Quy trình và thủ tục để giảm thiểu rủi ro khi khai quan.

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI