Ban Điều hành

Ông Trần Anh Vương

Tổng giám đốc

25 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, xây dựng và sản xuất

Ông Nguyễn Đình Quang

Phó Tổng giám đốc

19 năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành lĩnh vực đầu tư - năng lượng

Ông Nguyễn Thành Trí

Phó Tổng giám đốc

20 năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành

Bà Nguyễn Thanh Hương

Giám đốc Tài chính

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán

Bà Vũ Đỗ Hồng Ngọc

Trưởng Ban Hành chính - Nhân sự

10 năm kinh nghiệm trong quản lý, điều phối nhân sự và các chính sách phúc lợi

Ông Nguyễn Kim Tuấn

Trưởng Ban Đầu tư

13 năm kinh nghiệm trong điều hành dự án hạ tầng Khu công nghiệp

Bà Nguyễn Nữ Phương Châu

Trưởng ban Phát triển kinh doanh

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hạ tầng Logistics, tư vấn Đối tác

bà Nguyễn Thị Thông

Kế toán trưởng

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán

Ban Kiểm soát

ông Lê Văn Cường

Trưởng Ban Kiểm soát

28 năm kinh nghiệm trong Điều hành, Quản lý và Giám sát doanh nghiệp

Ông Hoàng Văn Sáng

Thành viên Ban Kiểm soát

8 năm kinh nghiệm trong Quản lý và Giám sát doanh nghiệp

Bạn cần hỗ trợ?

Đội ngũ chuyên gia của Western Pacific Group luôn sẵn sàng hỗ trợ và đem đến Quý Khách hàng những giải pháp tối ưu! Liên hệ với chúng tôi