Các vị trí Western Pacific đang tuyển dụng

HotChuyên viên dự án (Quản lý dự án, kỹ sư trắc đạc, đo vẽ bản đồ …)
Địa điểm: Tỉnh Hà Nam
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
Thời hạn: 30.04.2024
Ứng tuyển
HotChuyên viên Giải phóng mặt bằng
Địa điểm: Tỉnh Hà Nam
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
Thời hạn: 30.04.2024
Ứng tuyển
HotChuyên viên dự án
Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
Thời hạn: 31.03.2024
Ứng tuyển
HotChuyên viên kiểm soát thiết kế/quy hoạch
Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
Thời hạn: 30.03.2024
Ứng tuyển
HotChuyên viên kiểm soát thiết kế (dự toán, hiệu quả đầu tư)
Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
Thời hạn: 30.03.2024
Ứng tuyển
HotChuyên Gia Tài chính
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
Thời hạn: 31.03.2024
Ứng tuyển

Bạn muốn ứng tuyển?

Liên hệ ngay với đội ngũ nhân sự Western Pacific Group để biết thêm thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng của chúng tôi! Liên hệ với chúng tôi