Western Pacific Group hướng đến hoạt động kinh doanh bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Môi trường

Chúng tôi hợp tác với khách hàng, đối tác trong ngành và các bên liên quan thống nhất việc sử dụng & ứng dụng các giải pháp công nghệ và năng lượng, hạn chế gây ảnh hưởng môi trường và đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của địa phương & quốc gia. Xem thêm

Cộng đồng

Đề cao tính an toàn & sức khỏe
Tăng cường giáo dục & đào tạo
Góp phần phát triển đời sống và kinh tế địa phương
Xem thêm

Tin tức doanh nghiệp

Tổng hợp tin tức và hoạt động xoay quanh văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của người Western Pacific Group. Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ

Đội ngũ chuyên gia của Western Pacific Group luôn sẵn sàng hỗ trợ và đem đến Quý Khách hàng những giải pháp tối ưu! Liên hệ với chúng tôi